Kategoriler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği uzman ekibimiz tarafından verilen sürekli eğitimlerimiz ile projelerimizi ve tüm çalışanlarımızı güncel tutuyoruz.

İş kazaları ve meslek hastalıkları, büyük ölçüde eğitim ve öğretim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Çalışanların çalışma koşullarına uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin alınması, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltarak daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Ege Hayat Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; Hizmetlerimiz süresince İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tüm sektörlere özel eğitimler vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre İş Güvenliği Uzmanları Çalışma Süreleri

(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
(İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)
a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
b) Diğer işyerlerinden:
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

EĞİTİMLERİN AMACI
Eğitimin amacı, projelerimizde sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, karşılaştıkları mesleki riskleri ve alınacak önlemleri onlara öğretmektir. iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sırasında oluşturulan bilinçle onlara karşı nasıl çalışılacağını öğretmektir.

EĞİTİM KONULARI
Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
İşyerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri ve riskleri,
Kazalardan, yaralanmalardan ve hastalıklardan korunma ilkeleri ve koruma tekniklerinin uygulanması,
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
Yasal düzenlemelere ilişkin bilgiler,
İşyerinde güvenli ortamlar ve sistemler kurmak,
Kişisel koruyucu ekipman kullanımı,
Korumalı ekipmanlarla çalışmak,
Uyarı işaretleri,
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerden kaynaklanan riskler,
Temizlik ve düzen,
Yangından korunma ve yangından korunma,
Termal konfor koşulları,
Ergonomi,
Elektrikle ilgili tehlikeler, riskler ve önlemler,
İlk yardım ve Kurtarma.

EĞİTİM KONULARI
Genel Konular
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları
Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
İlkyardım


Teknik Konular
Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalışma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma

Resim
Resim
alt
alt
Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Bulv. 21/A Efeler/AYDIN
0256 212 44 66
bilgi@egehayatosgb.com
www.egehayatosgb.com ©
X
Whatsapp
Mail Gönder
Telefon